OM STIFTELSEN

Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande instiftades 2012 på initiativ av byggföretaget Wästbyggs grundare Gunnar Ivarson. Stiftelsen har som målsättning att finansiellt stödja forskning- och utbildning som har en tydlig målsättning att utveckla det hållbara samhällsbyggandet. 

Gunnar Ivarson har under merparten av sitt liv varit verksam i bygg- och fastighetsbranschen, och även under många år deltagit i Ingenjörsinstitutionens arbete vid Högskolan i Borås. Detta intresse för hållbart samhällsbyggande har resulterat i donationer om sammanlagt 27 miljoner kronor. Stiftelsen är en viktig medfinansiär för Högskolan i Borås och har redan möjliggjort stora framsteg inom såväl forskning som utbildning.

stiftelsen tar i särskilt beaktande:

  • Övergripande hållbar samhällsutveckling genom tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
  • Samhällsbyggnadsområdets olika grenar såsom planering, utvörande, underhåll och förvaltning av byggnader och anläggningar.
  • Byggnadstekniska innovationer för hållbart samhällsbyggnade.

stiftelsen verkar för:

  • Att skapa ny kunskap inom området byggteknik.
  • Kunskapsöverföring mellan akademin och samhällsbyggnadssektorn.
  • Fortbildning och kompetensutveckling inom byggsektorn i regionen.
  • Tillväxt och utveckling i byggbranschen.

stipendier och stöd till doktorandprojekt

Stiftelsen delar ut bidrag i form av stipendier och stöd till doktorandprojekt. Du hittar mer information om vårt arbete här.

samverkan med Centrum för hållbart samhällsbyggande

Stiftelsen samverkar med Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås. Läs mer om vår samverkan här.

gis STYRELSE

Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande instiftades 2012 på initiativ av byggföretaget Wästbyggs grundare Gunnar Ivarson. Läs mer om stiftelsens styrelse.