STYRELSEN

Ordförande:

 • Gunnar Ivarson

Styrelseledamöter :

 • Björn Brorström, Högskolan i Borås
 • Kjell Berggren, Kanico
 • Agnes Nagy, Högskolan i Borås
 • Peter Serrander, Fristad Bygg AB
 • Fredrik Johansson, NCC
 • Tomas Rossing,  Rossing Arkitekter
 • Börje Hellqvist,  Högskolan i Borås
 • Kimmo Kurkinen, Högskolan i Borås

Suppleant:

 • Peter Axelberg, Högskolan i Borås
Sekreterare:
 • Lolo Lebidinski, Högskolan i Borås

Delar av stiftelsen.
Nedre raden från vänster: Lolo, Agnes, Gunnar, Kjell
Övre raden från vänsker: Kimmo, Tomas, Fredrik, Peter S