PROJEKT

FLER BOSTÄDER

Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare ska ha råd med dem. Det behövs därför åtgärder som ser till att det såväl byggs mer - men också att hyran blir lägre.

Projektet ska verka för:

  • att fler bostäder, främst hyresrätter och studentbostäder byggs till rimliga priser med hänsyn till livscykelekonomi. Dett har stor samhällsekonomisk påverkan i form av fler arbetsplatser.
  • att innovativa lösningar lyfts fram inom byggande för att minska klimatpåverkan och för att möta framtida klimatförändringar.
  • att verka för ökat samarbete mellan offentliga och privata aktörer samt civila samhället och brukarnas organisationer inom plan- och byggområdet.
  • att lyfta fram rationaliseringsmöjligheter inom byggprocessen för att öka produktiviteten och minska kostnaderna.
  • att påverka faktorer som styr produktions- och byggkostnader.
  • att byggnader och stadsdelar hållbarhetscertifieras.

sÅ FÅR VI FLER OCH BILLIGARE HYRESRÄTTER

Den här boken har kommit till stånd genom att en av Sveriges största byggentreprenörer har engagerat sig. Vad skulle kunna göras utifrån en byggares horisont för att sänka produktionskonstnaderna i alla led - och vilka förändringar krävs av staten, kommunerna och regionerna? Utredningen prissätter delkostnaderna och beräknar vilka effekter olika kostnadssänkande bespareingar skulle kunna få. Även hur mycket som byggandet av hyresrätter skulle öka och vilka effekter det skulle ge statsfinansiellt och samhällsekonomiskt.

Projektet har även resulterat i en hemsida där en modell, den så kallade ivarson-modellen presenteras:
www.ivarson-modellen.se