bostads- och stadsutvecklingsminister mehmet kaplan deltog i ett seminarium med fokus på hur vi kan lösa dagens bostadsbrist

Det behövs fler och billigare hyresrätter i mer än hälften av landets kommuner. Borås är inget undantag. Gunnar Ivarsons Stiftelse har nyligen släppt en bok som visar hur detta kan bli möjligt, vad som kan göras utifrån en byggares perspektiv och vilka förändringar som krävs av staten, kommunerna och regionerna. Boken heter ”Så får vi fler och billigare hyresrätter” och är framtagen av Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande.

Med anledning av utredningen besökte Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan Borås för att diskutera lösningar och aktuella byggprojekt i Borås.

att bygga mer ger ökade skatteintäkter

Gunnar Ivarson berättar att mer än 50 procent av dagens 20–27-åringar bor hemma eftersom det i dag finns för få hyresrätter.
– Det kan hindra dem från att exempelvis bilda familj eller studera på annan ort. Jag försöker göra något åt det här. Den här boken är den enda existerande utredning som faktiskt har prissatt hur man ska bära sig åt, säger han.
– Det går att bygga billigare och därmed mer och utan att det kostar statsfinanserna något, tvärtom genererar det ökade skatteintäkter.

 Utredningen visar bland annat att:

  • Produktionskostnaderna skulle kunna sänkas med 19 %
  • Hyran skulle kunna sänkas med 12 %
  • Detta skulle få som effekt att det byggdes ytterligare 20 000 hyresrätter om året
  • Det skulle öka BNP med 1 %


Förslaget skulle ge ett positivt bidrag till statskassan på ca 10 miljarder kronor årligen och en samhällsekonomisk tillväxteffekt av 10-20 miljarder kronor årligen.
 

Tomas Rossing, Rolf Johansson, Mehmet Kaplan, Gunnar Ivarson och Björn Brorström.