stipendier och stöd

Stiftelsens ändamål är att finansiellt bidra och stödja forskning och utbildning som har en tydlig målsättning att utveckla det hållbara samhällsbyggandet. Stiftelsens statuter reglerar i detalj stiftelsens ändamål och verksamhetsområden. Ärenden gällande ansökan om finansiellt stöd från Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande bereds av Centrum för hållbart samhällsbyggande. Vill du veta mer? Kontakta ossPROJEKT 2013

Erik Ljungar, Högskolan i Borås, Bostadssituation Norrby, 83 000 SEK
Gunnar Ivarsons Professur, Högskolan i Borås, 3 244 000 SEK
Adjungerande Professur, Hållbart Samhällsbyggande, Högskolan i Borås, 800 000 SEK
Projekt Så bygger vi fler och billiga hyresrätter, Gunnar Ivarson m fl. 500 000 SEK

PROJEKT 2014
Agnes Nagy, Högskolan i Borås, Metod utveckling av Hållbarhetskurs 200 000 SEK
Kim Bolton, Högskolan i Borås, Metod utveckling livscykelanalys 150 000 SEK
Fredrik Hjelm, Borås Stad, Bok om Borås stads utveckling 130 000 SEK

PROJEKT 2015
Projekt Påverkan av fukt på träets mekaniska egenskaper, Högskolan i Borås, 1 100 000 SEK
Projekt Byggavfall, Högskolan i Borås, 2 800 000 SEK
Bygglaboratorium, Högskolan i Borås, 1 500 000 SEK
Projekt Samverkansbjälklag, Högskolan i Borås, 1 500 000 SEK
Strategisk forskningssamordnare, Högskolan i Borås, 750 000 SEK
Centrum för Hållbart Samhällsbyggande, Högskolan i Borås, 200 000 SEK
Erik Ljungar, Högskolan i Borås, Boendesituation del 2, 100 000 SEK
Agnes Nagy & Tomas Rossing, Urban civil engineer, 200 000 SEK