Centrum för hållbart samhällsbyggande

Centrum för hållbart samhällsbyggande är en flervetenskaplig forsknings- och samverkansplattform vid Högskolan i Borås. Centrumets huvudsakliga uppgift är att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter som är relaterade till hållbart samhällsbyggande. 
Mer information om Centrum för hållbart samhällsbyggande här

bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan besöker borås

Gunnar Ivarsons stiftelse anordnade ett seminarium den 17 april där med fokus på hur vi kan lösa dagens bostadsbrist. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan medverkade. Mer information om seminariumet här

Byggpuben perfekt mötesplats för studenter och branschen

Byggpuben arrangeras vid tre tillfällen per år av byggkollegiet på Högskolan i Borås i samarbete med Studentkåren i Borås och med stöd från Gunnar Ivarson, grundare av Wäst-Bygg AB. Pubkvällarna genomförs alltid med ett tema.  I januari är temat sommar jobb, på våren praktik och på höstpuben är temat examensarbete. Mer information om byggpuben här

ny bok kan lösa bostadsbristen

Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare ska ha råd med dem. I en nyutkommen bok utreds hur det går att sänka produktionskostnaderna i alla led - och vilka förändringar som krävs av staten, kommunerna och regionera. Läs boken här

Tio miljoner till Gunnar Ivarsons stiftelse

Gunnar Ivarson donerar tio miljoner kronor till stiftelsen för hållbart samhällsbyggande. Pengar som kommer att göra stor skillnad inom området byggteknik. Mer information om donationen

Ny professor inom byggteknik

Från och med den 1 september är Staffan Svensson ny professor inom byggteknik på Högskolan i Borås. Mer information om Staffan Svensson

Storsatsning på forskning – ny professor på plats

Tre nya professorer knyts till högskolan som en satsning på forskningen inom området byggteknik och samhällsbyggnad. Första på plats är Katarina Malaga, på professuren inom hållbart byggande, med specialitet inom materialteknik med fokus på betong och ytbehandling. Mer information om högskolans satsning på forskning

Ingenjörshögskolan får miljondonation

Den 20 november fyller Institutionen Ingenjörshögskolan 20 år. Högskolan i Borås får en mycket fin present av Gunnar Ivarson, grundare av Wäst-Bygg. En miljon kronor. Mer information om donationen

stödjer ett hållbart samhällsbyggande

Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande har som målsättning att finansiellt stödja forskning- och utbildning som har en tydlig målsättning att utveckla det hållbara samhällsbyggandet. Stiftelsen grundades av Gunnar Ivarson 2012.