Skip to content

Om stiftelsen

Grundaren Gunnar Ivarson har under merparten av sitt liv varit verksam i bygg- och fastighetsbranschen och även under många år deltagit i Ingenjörsinstitutionens arbete vid Högskolan i Borås. Detta intresse för hållbart samhällsbyggande har resulterat i donationer om sammanlagt 27 miljoner kronor. Stiftelsen är en viktig medfinansiär för Högskolan i Borås och har redan möjliggjort stora framsteg inom såväl forskning som utbildning.

STIFTELSEN

  • övergripande hållbar samhällsutveckling genom tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
  • samhällsbyggnadsområdets olika grenar; planering, utförande, underhåll och förvaltning av byggnader och anläggningar.
  • byggnadstekniska innovationer för hållbart samhällsbyggnade.

STIFTELSEN VERKAR FÖR

  • att skapa ny kunskap inom området byggteknik.
  • kunskapsöverföring mellan akademin och samhällsbyggnadssektorn.
  • fortbildning och kompetensutveckling inom byggsektorn i regionen.
  • tillväxt och utveckling i byggbranschen.
Förordningar och stadgar Förordningar och stadgar
Gunnar Ivarsson
Gunnar Ivarson har under merparten av sitt liv varit verksam i bygg- och fastighetsbranschen, och även under många år deltagit i Ingenjörs-institutionens arbete vid Högskolan i Borås. Detta intresse för hållbart samhällsbyggande har resulterat i donationer om sammanlagt 27 miljoner kronor. Stiftelsen är en viktig medfinansiär för Högskolan i Borås och har redan möjliggjort stora framsteg inom såväl forskning som utbildning.