Skip to content
 • 2013

  • Erik Ljungar

  • Gunnar Ivarsons Professur

  • Adjungerande Professur

  • Gunnar Ivarson m fl

 • 2014

  • Agnes Nagy

  • Kim Bolton

  • Fredrik Hjelm

 • 2015

  • Projekt Påverkan av fukt på ...

  • Projekt Byggavfall

  • Bygglaboratorium

  • Projekt Samverkansbjälklag

  • Strategisk forskningssamordnar ...

  • Centrum för Hållbart Samhäl ...

  • Erik Ljungar

  • Agnes Nagy & Tomas Rossin ...

 • 2016

  • Agnes Nagy

 • 2017

  • Börje Hellqvist

  • Börje Hellqvist

 • 2020

Tidigare stipendiater

 • Projekt 2013:

  • Erik Ljungar , Bostadssituation Norrby , Högskolan i Borås , 83 000 SEK
  • Gunnar Ivarsons Professur , Högskolan i Borås , 3 244 000 SEK
  • Adjungerande Professur , Hållbart Samhällsbyggande , Högskolan i Borås , 800 000 SEK
  • Gunnar Ivarson m fl , Projekt Så bygger vi fler och billiga hyresrätter , 500 000 SEK
 • Projekt 2014:

  • Agnes Nagy , Metod utveckling av Hållbarhetskurs , Högskolan i Borås , 200 000 SEK
  • Kim Bolton , Metod utveckling livscykelanalys , Högskolan i Borås , 150 000 SEK
  • Fredrik Hjelm , Bok om Borås stads utveckling , Borås Stad , 130 000 SEK
 • Projekt 2015:

  • Projekt Påverkan av fukt på träets mekaniska egenskaper , Högskolan i Borås , 1 100 000 SEK
  • Projekt Byggavfall , Högskolan i Borås , 2 800 000 SEK
  • Bygglaboratorium , Högskolan i Borås , 1 500 000 SEK
  • Projekt Samverkansbjälklag , Högskolan i Borås , 1 500 000 SEK
  • Strategisk forskningssamordnare , Högskolan i Borås , 750 000 SEK
  • Centrum för Hållbart Samhällsbyggande , Högskolan i Borås , 200 000 SEK
  • Erik Ljungar , Boendesituation del 2 , Högskolan i Borås , 100 000 SEK
  • Agnes Nagy & Tomas Rossing , Urban civil engineer , 200 000 SEK
 • Projekt 2016:

  • Agnes Nagy , Projekt Hållbart Samhällsbyggande
 • Projekt 2017:

  • Börje Hellqvist , Projekt Utveckling av Produktionskurs
  • Börje Hellqvist , Showroom Byggdetaljer
 • Projekt 2020:

  • Annonseras inom kort